กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.พ. -26 ก.พ. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมวิชาการเกษตร "

ลิงค์: https://ehenx.com/6248/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 26 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (สวพ.6) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรเชิงระบบ และประสานผลข้อมูลทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงระบบด้านพืช
  2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยระบบการปลูกพืช พันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลอง หลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา ผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล พ.ร.บ. ที่ กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  1. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงาน ด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
  2. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
  3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments