สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ม.ค. -17 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

"สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กชน "

ลิงค์: https://ehenx.com/6012/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน(วิชาเอกคหกรรมศาสตร์),ครูผู้สอน(วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ม.ค. – 17 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพังกานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน (วิชาเอกคหกรรมศาสตร์)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ครูผู้สอน (วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน (วิชาเอกคหกรรมศาสตร์)

– เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) และ
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


ครูผู้สอน (วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์)

– เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (แต่ละวิชาเอก)
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กชน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กชน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments