กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ13 ม.ค. -21 ม.ค. 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ13 ม.ค. -21 ม.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5979/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ม.ค. – 21 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือวิทยุโทรทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเสนอข้อคิดเพิ่มสำหรับใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ แผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ของหน่วยงาน ตลอดจนร่วมดำเนินการประเมินผล รวบรวมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนางานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
  2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม และข่าวสารต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 
  3. สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และช่องทางอื่นๆ เรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการ ข่าวสาร บทความ รวมถึงการเขียนคำปราศรัยสาร บทประพันธ์รูปแบบต่างๆ ในวาระสำคัญ
  4. เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ข่าวสาร และผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ
  5. ร่วมควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ เป็นพิธีกรในงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายในรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ วีดิทัศน์ และสื่ออื่นๆ รวมถึงงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 21 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments