มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

"มหาวิทยาลัยมหิดล "

ลิงค์: https://ehenx.com/5959/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานพัสดุ สำนักงานคณะบะีชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานธุรการ

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ไม่จำกัดสาขา)
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร การออกเลขหนังสือทางราชการของหน่วยงานในระบบ MUSIS
2. ลงทะเบียนเอกสารรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และ ส่งให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบจองงบประมาณในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ ERP)
3. จัดทำบันทึกเอกสารรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแลป และส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางฎีกาเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
4. ดำเนินการเสนอใบเบิกของของหน่วยงานแก่รองคณบดีที่กำกับดูแล
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments