Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2562

กรมที่ดิน

"กรมที่ดิน "

ลิงค์: https://ehenx.com/5864/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน,นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมที่ดิน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมที่ดนิจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการพิมพ์

วิชาที่สอบ

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งช่างภาพปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

  1. หลักการถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์
  2. องค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายภาพ
  3. การอัด ล้าง ย่อ ขยายภาพถ่ายระบบอนาล็อก
  4. ความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
  5. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตกแต่ง ปรับสี และการจัดองค์ประกอบ

นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

  1. การออกแบบพิมพ์
  2. ขั้นตอนการจัดทำแม่พิมพ์
  3. ขั้นตอนการพิมพ์
  4. ปัญหาการพิมพ์และการแก้ไข
  5. การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน กรมที่ดิน ศูนยืราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 17 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมที่ดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments