สนข.สำนักงานนโยบายและแผนก ารขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -6 พ.ย. 2562

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนก ารขนส่งและจราจร   เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -6 พ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

"สนข.สำนักงานนโยบายและแผนก ารขนส่งและจราจร "

ลิงค์: https://ehenx.com/5646/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 6 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขาวิชา
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

วิชาที่สอบ

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร การประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) – ความรู้ ความสามารถ ทักษะ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น – สมรรถนะ พิจารณาจากความสามารถที่จะทำงาน ในหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน ในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน การทำงาน เป็นทีม เป็นต้น – บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพ วุฒิภาวะอารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนก ารขนส่งและจราจร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. – 6 พ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนข.สำนักงานนโยบายและแผนก ารขนส่งและจราจร

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments