ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ต.ค. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .)   เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส

"ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .) "

ลิงค์: https://ehenx.com/5634/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาระบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี, ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักพัฒนาระบบ

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
  2. อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  3. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยภาษาโปรแกรม เช่น JAVA, ASP.net, HTML5, CSS3 ฯลฯ
  4. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application, UXU2I, Java, Web Service, XML, API มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ สามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์ AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 – 19 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส .)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments