กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2562

กรมธนารักษ์    เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

"กรมธนารักษ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5595/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

ด้วยจังหวัดสรแก้วประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เืพ่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็ฯคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานด้านบริหารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เช่น การโอนสิทธิการเช่า การเช่าที่ราชพัสดุ แทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ การนำที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชข์หรือเช่าช่วงภายใต้วัตถุประสงค์การเช่าเดิม และการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 1 พ.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments