กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ต.ค. -21 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/5466/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ต.ค. – 21 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาโยธา
2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
3. สาขาวิชาสำรวจ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาชาวิขาไฟฟ้ากำลัง
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. สาขาวิชาเครื่องกล
8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
11. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
12. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ 4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไป 5. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทั่วไป 6. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาวิเคราะห์ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 – 21 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ก.ย. 2562

สอบวันที่: 24 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 24 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments