กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2562 รวม 44 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองทัพเรือกองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/3172/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการสัญญาบัตร,ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครปฐม,พังงา,สงขลา,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562

ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็ฯข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 จำนวน 44  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการสัญญาบัตร

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 15 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ในสาขาต่างๆ รายละเอียดตามผนวก ก ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
 2. การบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 3. นิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 4. วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
 5. วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร)
 6. วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
 7. การวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 8. คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
 9. ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
 10. เคมี (รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน 1 อัตรา
ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 29 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริยญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด รายละเอียดตามผนวก ข ดังนี้

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 20 อัตรา
 2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 7 อัตรา
 3. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง)  จำนวน 1 อัตรา
 4. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการสัญญาบัตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บัญชีการเงิน การเงินและการธนาคาร การสอบบัญชี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา บริหารการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปวช.ทุกสาขา
 • ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง การก่อสร้าง ช่างสำรวจ  ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพเรือ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments