ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=ศาลปกครองศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/3123/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,400-17,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัิตการและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสาขาวิศซกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาซอฟแวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  1. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments