กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -18 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/3089/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 19/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562

ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชการพาณิชย์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา และนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญยาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พง รับรองคุณวุฒิ ในสาขาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศซกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือวุฒิทางสังคมศษสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่


นิติกร

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญยาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments