สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สทอภสทอภ

สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/2982/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้กำกับโครงการธีออส 2 ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์การ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักสื่อสารองค์กร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments