สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -5 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/2940/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทรงคุณวุฒิ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 80,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัดงานราชการศักยภาพสูง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทรงคุณวุฒิ

อัตราเงินเดือน :80000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทรงคุณวุฒิ

ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมขนส่งทางราง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของโครงการจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study : FS) โดยเน้นความสามารถทางด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาล
2. ศึกษาแนวทางและรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ
3. การให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุน แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ประเมินผลการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 5 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments