สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 มิ.ย. 2562 รวม 55 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สถาบันวิทยาลัยชุมชนสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/2884/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,690-
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: ตราด,ตาก,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปัตตานี,พังงา,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ระนอง,สงขลา,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 55 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

1. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 10 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
 6. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
 7. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 8. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
 9. วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก  วิจัย สถิติ การวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก บัญชี จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก การเงินการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม จำนวน 8 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 1 อัตรา
 6. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
 7. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 8. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
8. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนถ่าย จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
9. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
10.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก นิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์)
11.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาศาสตร์ ภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี ภาษาพม่า)
12.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ)
13.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
14.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาล)
 5. วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน 1 อัตรา
15.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
16.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
17.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก อาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
18.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร  จำนวน 4 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี เกษตร)
 4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครูผู้ช่วย
 1. มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริยญาโทกลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำรหับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และในวันบรรจุและแต่งตั้งหลักฐานที่คุรุสภาออกให้ดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ
 3. ผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามขั้นตอนในการกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งต้องไดัรบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง
 4. สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัคีรสอบแข่งขันหรือยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ และให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments