กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -3 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2815/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ เป็นต้น
2. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล/ ประมวลผลข้อมูล และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4. จัดทำร่างหนังสือติดต่อ โต้ตอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บังคับบัญชา เช่น กลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments