จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=จุฬาฯจุฬาฯ

จุฬาฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/2807/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)P7
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 7

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. กรอกข้อมูลและติดตามข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ลงฐานข้อมูล CU-iDMS
2.บันทึกข้อมูล/ตรวจทานข้อมูลลงระบบ CHEQA online ของ สกอ.
3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดำเนินการในการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ โดยการจัดเตรียมการประชุม รวบรวม
6. พิมพ์โต้ตอบหนังสือที่มีการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอก
7. จัดทำข้อมูลพันฐาน CDS: Common Data Set องค์ประกอบที่ 8 ด้านการเงินและงบประมาณ
8. รวบรวมและจัดทำข้อมูลผลชี้วัด KPI ทั้งหมดในภาพรวมของคณะฯ เป็นรายไตรมาส
9. ทำบันทึกแจ้งหน่วยเพื่อกรอกข้อมูล KPI ของฝ่ายเป็นไตรมาส
10. กรอกข้อมูลตัวชี้วัด SDA ลงในระบบของมหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนด
11. จัดโครงการอบรมด้านประกันคุณภาพ
12. จัดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการด้านการประกันคุณภาพ
13. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้โปรแกรม Excel จัดทำข้อมูลแผน-ผล ตัวชี้วัด
ของคณะฯ สำหรับผู้บริหารและหน่วยงาน สามารถดูข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว
14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาฯ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “จุฬาฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments