สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 พ.ค. 2562 รวม 750 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/2777/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร,บุคคลภายนอก,สอบสวน,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 750
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เพื่อบรรจุและแตี่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562

ดว้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับาชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/1924 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือกองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/835 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 ให้กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคลภายนอกวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
รองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวนในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 750 อัตรา โดยแยกตามสายสอบดังนี้
สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 250 อัตรา เรียกว่า สายสอบสวน ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สส.1
สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 500 อัตรา เรียกว่า สายสอบสวน ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สส.2

อัตราว่าง : 750 อัตรา

คุณวุฒิ : เนติบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณพิตยสภา (เนติบัณฑิตไทย) โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสภาสถาบันของสถานศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562) ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรร์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2527 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2544

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,