องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 พ.ค. -13 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/2750/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นักสัตวบาล,นักส่งเสริม,วิทยากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,900
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายสัตวแพทย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

  • แผนกสังตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 2 อัตรา
  • แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง กองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงาน : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

  • แผนกความปลอดภัยในการทำงาน กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
  • แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสัตวบาล 4

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักส่งเสริม 4

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิทยากร

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบวิาชีพการสัตวแพทย์


นักทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือด้านการบริหารรัฐกิจ


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


นักสัตวบาล

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวบาล หรือด้านสัตวศาสตร์


นักส่งเสริม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านสัตวบาลหรือด้านสัตวศาสตร์


วิทยากร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวบาล หรือด้านสัตวศาสตร์

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments