กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/2735/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป(ด้านการควบคุมอาคาร)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ายังมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นจำนวนน้อยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ดังนี้
– ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา
– ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง
– ทางอุตสาหกรรม ทางโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร และสถานที่ ของกรมควบคุมมลพิษ
๒. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบลิฟต์ ระบบการจัดการกากของเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมมลพิษ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments