วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มี.ค. -17 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/2704/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-20,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 17 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ด้วยวิทยาลัยแทพยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณซุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point
  • ควรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือมีผลงานทางด้านโสตทัศนศึกษา
  • มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร มีความขยัน อดทน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้นำมายื่นด้วย (ผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน, TU-GET ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน  TU STEP ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
  • กรณีที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นในวันที่สมัคร หากได้รับการคัดเลือก จะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments