กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 พ.ค. -27 พ.ค. 2562

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 พ.ค. -27 พ.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมศิลปากรกรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/2685/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-ยักษ์),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(พัสตราภรณ์และเครื่องโรง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เครื่องหนัง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(บาสซูน),คีตศิลปินปฏิบัติงาน(ไทย)(หญิง),ประติมากรปฏิบัติการ,ภูมิสถาปกนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ค. – 27 พ.ค. 2562กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดศิลปากร ครั้งที่ 1/2562

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนาฎศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน ตำแนห่งประติมากรปฏิบัติการ และตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย)(หญิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ประติมากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ภูมิสถาปกนิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาศิปลหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับและสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง)

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน)

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย)(หญิง)

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์


ประติมากรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิจตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมไทย หรือทางประติมากรรมสากล


ภูมิสถาปกนิกปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. – 27 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 มิ.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศิลปากร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments