สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/2634/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ระดับปฏิบัติการครั้งที่ 1/2562

ตามที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคล (ทั่วไป) เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2562  จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยปิดรับสมัครเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2562 และปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันฯ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สถาบันฯ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในตระกูล .Net (VB และ C#), HTML 5 หรือภาษาอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ได้
  4. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแรกมเพื่อใช้งานฐานข้อมุล Microsoft SQL Server ได้
  5. มีทักษะในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใช้งาน
  6. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมระบบงาน GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร10240 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 25 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ส่งไปรษณีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments