กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/2625/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมธุรกิจพลังงาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ด้วยกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จะจ้างบุคคลธรรมดา (ลูกจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อปฏิบัติงานของกลุ่มสถานีบริการ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริหารงานทั่วไป
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ณ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 19 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.027944801

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments