กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://ehenx.com/2545/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสูทกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา และงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตราจึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานสูทกรรม

อัตราเงินเดือน :10,430-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า


พนักงานบริการ

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

อัตราเงินเดือน :10,430-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสูทกรรม

๑.เพศ หญิง/ชาย
๒.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๔.มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร
๕.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๖.สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริการ

๑.เพศ หญิง
๒.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๔.มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
๕.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๖.สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ
๗.มีบุคลิกภาพดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสูทกรรม

๑.ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานบริการ

๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร
แหล่งสมาคม ฌาปณสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๒.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓.ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๔.ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๕.ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ชั้น 4) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 – 12 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029101558

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงกลาโหม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments