กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -23 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/2540/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานภารกิจผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 23 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองการสังคม ที่ 6/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯพนักงานประสานงานภารกิจผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (จ้าเหมาบริการ)

ด้วยกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานภารกิจผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ประจำกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานประสานงานภารกิจผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประสานงานภารกิจผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง
  2. สนใจประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มีความสามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล มีความรู้หรือสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
  3. สามารถสื่อสารและพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้
  4. มีไหวพริบ มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเดินทางลงพื้นที่ทุรกันดาร สามารถทำงานเป็นทีมและภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานนอกเวลาราชการในบางโอกาสที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 23 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments