สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2562 รวม 43 อัตรา,

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2562 รวม 43 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สถาบันการบินพลเรือนสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/2519/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานจัดหา,นักบัญชี,นักบริหารการเงิน,นักเทคโนโลยีการศึกษา,นักวิชาการกิจการนักศึกษา,หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล,ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ,ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง,นักบัญชี,นักพัฒนาเว็บไซต์,นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,ครูวิชาภาคพื้น,นักพัฒนาหลักสูตร,ครูวิชาภาคพื้น,ครูการบิน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และ ลูกจ้าง

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ลูกจ้าง
นักบริหารงานจัดหา

สังกัด : สำนักผู้ว่าการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

สังกัด : สำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารการเงิน

สังกัด : สำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีการศึกษา

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการกิจการนักศึกษา

สังกัด : แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงาน
หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

สังกัด : สำนักงานทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25,540 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41,210 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท


ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41,210 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาเว็บไซต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูวิชาภาคพื้น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,580 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาหลักสูตร

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตร,ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ครูวิชาภาคพื้น

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูการบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ลูกจ้าง
นักบริหารงานจัดหา

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


นักบัญชี

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


นักบริหารการเงิน

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ. กำนหดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


นักเทคโนโลยีการศึกษา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


นักวิชาการกิจการนักศึกษา

ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะนี้ได้

หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือทางศึกษาศาสตร์ หรือทางครุศาสตร์ หรือทางพลศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ หรือทางอักษรศาสตร์ หรือทางรัฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

หากมีประสบการณ์ด้านากรจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านสันทนาการ ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงาน
หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญยาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางทรัพยากรมนุษย์ หรือทางรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์แลการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์แลการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

นักบัญชี

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


นักพัฒนาเว็บไซต์

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี
 2. หากมีประสบการณ์การดูแลระบบเครือข่าย ระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย หรือดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application, Mobile Application, Client/Server) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ครูวิชาภาคพื้น
 1. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบิน หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบิน หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรช่างซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) สาขาโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Airframe&Power plant) หรือสาขาช่างซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Maintenance) หรือ สาขาวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument) จากสถาบันการบินพลเรือน
 4. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

นักพัฒนาหลักสูตร
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรอืนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ครูวิชาภาคพื้น
 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุม การจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และได้รับเกียรตินิยมจากสถาบันการบินพลเรือน หรือ
 4. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางคบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 5. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้องมีประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ครูการบิน
 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารจัดการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางการศึกษา หรือทางการบริหารจัดการและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีและปริญญาโท โดยได้รับวุฒิการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศษสตร์ หรือทางโลสิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) มีคุณวุฒิครูการบิน (Flight Instructor Rating) หรือปฏิบัิตหน้าที่ครูการบินที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง มีวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) หรือบัตรแสดงความสามารถในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของทางราชการ (Instrument Flying Card)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments