กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/2444/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปฏิบัติงานด้านธุรการ

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ประเภท :ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน :12,285 บาท บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา จำนวน 1 ชุด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.๑ การรับ – ส่งลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆเวียนหนังสือทั้งภายใน – ภายนอกหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ เรื่องต่อปี
๒.๒ ส่งเอกสารเรื่องเดิมคืน (หนังสือภายนอก) ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ เรื่องต่อปี
๒.๓ แจ้งเวียนหนังสือราชการทั้งภายใน – ภายนอกหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ เรื่องต่อปี
๒.๔ ออกเลขหนังสือภายใน และตรวจหนังสือเพื่อเสนอ ผอ. ทราบ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เรื่องต่อปี
๒.๕ สำเนาเอกสารทางราชการให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เรื่องต่อปี
๒.๖ ตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจและบังคับการ
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา จำนวน 1 ชุด
  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (นำมาให้ ณ วันได้รับการคัดเลือก)
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือทาง E-mail. bearmee2017@gmail.com กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 – 25 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments