ก.พ.จัดสอบภาคก.สำหรับคนจ่ายค่าสมัครไม่ได้ที่นั่งเต็มก.พ.เตรียมจัดสอบใหม่

ก.พ.จัดสอบภาคก.สำหรับคนจ่ายค่าสมัครไม่ได้ที่นั่งเต็มก.พ.เตรียมจัดสอบใหม่

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ก.พ.จัดสอบภาคก.สำหรับคนจ่ายค่าสมัครไม่ได้ที่นั่งเต็มก.พ.เตรียมจัดสอบใหม่ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/2428/ หรือ
เรื่อง: จัดสอบภาคก.สำหรับคนจ่ายค่าสมัครไม่ได้ที่นั่งเต็มก.พ.เตรียมจัดสอบใหม่


ก.พ. เปิดรับสมัครสอบจัดสอบภาค ก. สำหรับคนจ่ายค่าสมัครไม่ได้ ที่นั่งเต็ม ก.พ. เตรียมจัดสอบใหม่

เว็บไซต์รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ได้เผยแพร่รายละเอียด กรณีที่นั่งศูนย์สอบหลายแห่งเต็มเร็วกว่านรก หลังเปิดระบบรับสมัครสอบได้เพียง 1-2 วัน โดยขณะนี้ 15 มี.ค. 62 เวลา 16.59 น. มีศูนย์สอบที่นั่งเต็มดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ (เต็มตั้งแต่ครึ่งวันแรก)
  2. ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
  3. ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์นี
  4. ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ สำนักงาน ก.พ. อาจจะดำเนินการจัดสอบให้อีกครั้ง “เฉพาะผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้” ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments