กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2562 รวม 11 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/2399/ หรือ
ตำแหน่ง: ศึกษาธิการจังหวัด
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร,ตราด,บึงกาฬ,เพชรบุรี,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ยโสธร,ราชบุรี,เลย,สมุทรปราการ,สิงห์บุรี (กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 และ ที่ ศธ 0206.5/44 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 และมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก
ลำดับที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1

ชุมพร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2 ตราด
3 บึงกาฬ
4 เพชรบุรี
5 ภูเก็ต
6 มุกดาหาร
7 ยโสธร
8 ราชบุรี
9 เลย
10 สมุทรปราการ
11 สิงห์บุรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัด
 1. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
  2. ประเภทอำนวยการ ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
 3. ตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
  2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแนห่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
  3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ ก.พ. เทียบเท่ากับประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
 4. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแนห่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นสมัครด้วยนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยสามารถขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 – 22 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments