สอบท้องถิ่นเปิดสอบท้องถิ่นมี.ค.ประกาศออกก.พ.(จากสรุปประเด็นข้อสั่งการฯ)


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/2237/ หรือ
เรื่อง: เปิดสอบท้องถิ่นมี.ค.ประกาศออกก.พ.(จากสรุปประเด็นข้อสั่งการฯ)


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัคร ก.พ. 2562

จากสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

จากสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ. ซึ่งในส่วนของสรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย) ข้อ 7 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562 ทั้งกำหนดการเผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเวลาการรับสมัครสอบ ช่วงเวลาการสอบ และการประกาศผลสอบ รวมทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“ข้อ 7 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไว้ โดยประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือนมีนาคม จะดำเนินการรับสมัครสอบ ช่วงเดือนพฤษภาคมจะดำเนินการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ ในส่วนของการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ โดยประมาณช่วเงดือนเมษายนจะประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือนมิถุนายนจะดำเนินการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร | ใบสมัคร
แหล่งที่มา:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments