มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/2193/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.บริหารจัดการด้านการศึกษา อาทิ กระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบตารางสอน ตารางสอบ และกลุ่มเรียนของนักศึกษา รวมถึง กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2.การกำหนดแผนและดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และกำหนดแผนประชุมเพื่อพัฒนาและพิจารณา อาทิ รายวิชา หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน สรุปผลการศึกษา พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลบริหาร การศึกษา เป็นต้น รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำเอกสารการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และประสานงาน และให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นพรีคลินิก
4.ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments