กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ก.พ. 2562 รวม 35 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/2109/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเชื่อม,ช่างประกอบ,(ทำงานในไต้หวัน)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 23,000-39,100
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน

นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่

อธิบดีกรมการจัดหางาน ย้ำเตือนว่าการรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 02-245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ช่างเชื่อม 

จำนวน 25 อัตรา 

คุณวุฒิ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


ตำแหน่ง ช่างประกอบ 

จำนวน 10 อัตรา

คุณวุฒิ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เพศชายอายุระหว่าง 22 – 45 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาดีไม่บอดสี ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ กรณีคนหางานเคยเดินทางไปทำงานและพำนักในไต้หวัน รวมระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 9 ปี  

สำหรับอัตราค่าจ้าง เดือนละ 23,600 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง ประมาณเดือนละ 32,000 – 40,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 31,200 – 39,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562) ส่วนระยะเวลาการจ้าง 1 ปีขึ้นไป 

หากปฏิบัติงานดีหรือไม่ทำผิดกฎระเบียบ บริษัทจะต่อสัญญาเริ่มตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยนายจ้างจะรับผิดชอบค่าอุปกรณ์การทดสอบฝีมือสำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบ ค่าโดยสายเครื่องบินให้สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบและคัดเลือกไปทำงาน และค่าโดยสายเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่าตรวจสุขภาพและค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน และนายจ้างรับผิดชอบดูแลคนงานเอง ไม่ต้องจ่ายค่าบริการดูแลรายเดือนให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน 

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  

สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments