กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ม.ค. -5 ก.พ. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/1853/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ,ช่างเชื่อม,ช่างประปา
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: (กองบิน 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองบิน 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ช่างประปา

อัตราเงินเดือน :13280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างเชื่อม

อัตราเงินเดือน :13280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างเขียนแบบ

อัตราเงินเดือน :13280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างประปา

เพศ ชาย เท่านั้น
*รับเฉพาะปวช.ก่อสร้าง
***ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ช่างเชื่อม

รับสมัครเฉพาะ เพศ ชาย เท่านั้น
สาขา ช่างเชื่อมโลหะ
**ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ช่างเขียนแบบ

รับเฉพาะ เพศ ชาย เท่านั้น
สาขา ก่อสร้าง
**ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างประปา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับ
งานช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำ
๒. ออกแบบ วางแผนงาน และประมานการเกี่ยวกับงานช่างประปา
๓. ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ
๔. ตรวจ และทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช่างเชื่อม

๑. ปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแล เกี่ยวกับงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสาน และการตัดโลหะด้วยแก๊ส และไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
๒. ช่วยเหลือในการออกแบบ ประมาณการ เกี่ยวกับงานเชื่อม
๓. จัดเตรียม และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช่างเขียนแบบ

๑. หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ เส้นทาง ระดับ สำรวจสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการสร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ เครื่องกล ไฟฟ้า ประปา งานสุขาภิบาล
๒. เขียนแบบ ลอก ถอด และถ่ายแบบ
๓. ช่วยเหลือในการออกแบบ และกำหนดรายละเอียดการประกอบแบบ
๔. ช่วยเหลือในการคำนวณออกแบบ
๕. ประมาณการในการสร้างและซ่อมแซม
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช้
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๘. ดูแลรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ช่างประปา

๑. ความรู้ทั่วไป ๒. ความรู้เกี่ยวกับงานภาษาไทย ๓. ความรู้เกี่ยวกับช่างประปา

ช่างเชื่อม

ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเชื่อม

ช่างเขียนแบบ

ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับช่างเขียนแบบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 2 กองบิน 2 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036486380

ต่อ 5 0242, 5 0243 และ 5 0245

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments