สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -28 ก.พ. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/1807/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรจัดจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ม.ค. – 28 ก.พ. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกรจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ           

1. อายุไม่เกิน  40 ปี         

2. วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต

ลักษณะงาน        

1. จัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา

2. จัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามมติคณะกรรมการยา

3. ปรับปรุงคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกไปแล้วให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

4. ดำเนินงานเรื่องการขออุทธรณ์ต่อคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้ว

5. จัดทำบันทึก/หนังสือ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 15,000 บาท

หลักฐานการสมัครงาน    

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ                             

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน 2 ใบ                   

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ                    

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ      

ติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน  สำนักยา  อาคาร 4 ชั้น 5  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments