กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/1566/ หรือ
ตำแหน่ง: ผุ้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 76,440-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ผุ้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

อัตราเงินเดือน :76,440 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศทางด้านกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้านกฎหมายและนโยบายทางด้านกฎหมาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีความรู้ /ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย เช่นกฎหมายทั่วไป, กฎหมายมหาชน, กฎหมายด้านพลังงาน เป็นต้น รวมถึงระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ – ประวัติบุคคล,ประวัติการทำงาน – ผลงานที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

– ทักษะ
– การแก้ไขปัญหา – การทำงานเป็นทีม – การวางแผนและการบริหารจัดการ – การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ – ประวัติบุคคล,ประวัติการทำงาน – ผลงานที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

– สมรรถนะ
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายมหาชน 2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านพลังงานระดับประเทศ และระดับสากล 3. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ – ประวัติบุคคล,ประวัติการทำงาน – ผลงานที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างจะต้องได้คะแนนการประเมินรวมสูงสุด เรียงตามลำดับ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments