มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 พ.ย. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 พ.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์: https://ehenx.com/1102/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,พนักงานห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,180-19,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   ครั้งที่ 17/2 561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 17 ทับ 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :19,000 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :พนักงานห้องทดลอง

อัตราเงินเดือน :10,180 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สัตววิทยา เทคนิคการสัตรวแพทย์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

พนักงานห้องทดลอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานให้บริการสัตว์ทดลองแก่ผู้ขอรับบริการ งานวิจัยและการเรียนการสอน
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ขอรับบริการ งานวิจัยการเรียนการสอน
3. ปฏิบัติงานเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทดลองขนาดเล็ก และจัดทำประวัติการสืบสายพันธุ์สัตว์ทดลอง
4. ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กและดำเนินการตรวจสอบสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานห้องทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องเบิก-จ่าย และควบคุมการเบิก-จ่าย ช่วยงานนายช่างเทคนิค วิศวกร หรือตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาชีพ และการดูแลรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้
1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้ทั่วไป
4.ภาษาอังกฤษ
5.มิติสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

พนักงานห้องทดลอง

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้
1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้ทั่วไป
4.ภาษาอังกฤษ
5.มิติสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 – 20 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments