กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ส.ค. 2561 รวม 40 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/118/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม40อัตรา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นายสัตวแพทย์,นักฟิสิกส์รังสี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,นครราชสีมา,พิษณุโลก,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน 40 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นายสัตวแพทย์

อัตราเงินเดือน :23,430 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักฟิสิกส์รังสี

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักเทคนิคการแพทย์ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน :22,750 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักเทคนิคการแพทย์

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) ปริญญาโท

อัตราเงินเดือน :21,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) ปริญญาโท

อัตราเงินเดือน :21,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคนิคการแพทย์)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านสาธารณสุขศาสตร์)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาวิชาจิตวิทยา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญชีบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวเคมี

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านสาธารณสุขศาสตร์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคนิคการแพทย์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) ปริญญาโท

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) ปริญญาโท

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี หรือทางชีวสารสนเทศ

นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ (ปริญญาโท)

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

นักฟิสิกส์รังสี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

นายสัตวแพทย์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งการสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพร สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์ สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิเคราะห์วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยาและสัตววิทยาทางการแพทย์ ตรวจสอบเครื่องกำเนินรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์อาหาร สมุนไพร ยา เครื่องสำอาง เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการสอบสวนโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์การแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การเป็นพาหุ การตรวจสนองต่อการรักษา การแพ้ยา หรือการติดเชื้อ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การดำเนินงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ปฏิบัติงานวิชาการทางชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูล ในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค และสอบสวนโรค และการวิจัยพัฒนาด้าน Precision Medicine ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค และสอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามข้อกำหนดคุณภาพสากล ตลอดจนการสอน การฝึกอบรม การนิเทศงาน การประสานงานด้านชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการสร้างสารทุติยภูมิ การตรวจสอบ จำแนก ชนิดของพืชสมุนไพร โดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด การใช้เทคนิคด้านชีวโมเลกุลในการขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การสร้างสาระสำคัญในพืชสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อจัดหาวัตถุดิบ จัดทำตัวอย่างพืชแห้งอ้างอิงที่ใช้ในงานวิจัย ประสานร่วมมือกับนักวิจัยสาขาอื่น ๆ เพื่อวิจัยและพัฒนายาตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ จากสมุนไพร ร่วมงานพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านสาธารณสุขศาสตร์)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี โดยประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคนิคการแพทย์)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์ สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิเคราะห์วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยาและสัตววิทยาทางการแพทย์ ตรวจสอบเครื่องกำเนินรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) ปริญญาโท

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทางจุลชีววิทยา รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือพิเศษทางด้านเคมีได้ ร่วมศึกษาวิจัยด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) ปริญญาโท

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจทางพันธุศาสตร์การแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การออกแบบการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมการจัดการฐานข้อมูล ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การดำเนินงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ ให้มีมาตรฐาน โดยตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ ฯลฯ ร่วมวินิจฉัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมดำเนินการประกันสุขภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักเทคนิคการแพทย์ (ปริญญาโท)

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ เกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บัคเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา โลหิตวิทยา รวมถึงการเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ โดยค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับพยาธิวิทยา การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค สามารถตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา วัคซีน ชีววัตถุ อาหาร เครื่องสำอาง การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย และผู้ตาย การให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักฟิสิกส์รังสี

ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัย ทางด้านฟิสิกส์รังสี การตรวจสอบอุปกรณ์รังสีเพื่อให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตรวจสอบการแผ่รังสีทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัตถุกัมมันตรังสี การนำเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ การติดตั้งและต่ออายุเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดรังสี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากรังสี และการป้องกันรังสี เสนอแนะเกี่ยวกับการวางกฎ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสี เพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติในต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสัตวแพทย์

ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ การสำรวจโรค การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำ การรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียม และส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments