ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 เม.ย. -18 เม.ย. 2561 รวม 16 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43674/ หรือ
ตำแหน่ง: 13คุณวุฒิรวม16อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 10,740-15,890
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,ราชบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 เม.ย. – 18 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 13 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายระบบกำกับดูแลกิจการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
สังกัดฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษญ์ หรือสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
สังกัดฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

ปริญญาตรีนิติศาสตร์
สังกัดสำนักงานไปรษณีย์ เขต 7
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 2 เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 9 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 4 เลขที่ 294 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 7 เลขที่ 24/14 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จำนวน 1 อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,470 บาท

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-3378 ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.


ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments