กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มี.ค. -2 เม.ย. 2561 รวม 63 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://iqepi.com/43672/ หรือ
ตำแหน่ง: 16ตำแหน่งรวม63อัตรา,นิติกร,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการป่าไม้,พนักงานพิทักษ์ป่า,ช่างสำรวจ,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องยนต์,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง,นายช่างเขียนแบบ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงราย,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,พิษณุโลก,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้กรุงเทพมหานคร

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักบริหารกลาง 2 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักการอนุญาต 2 อัตรา
2. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 2 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 7 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 2 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 4 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักแผนงานและสารเทศ 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 2 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 5 อัตรา
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม 1 อัตรา
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา
2. สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา
3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5 อัตรา
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 2 อัตรา
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ปฏิบัติงานที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ 1 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

นักวิชาการเผยแพร่

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณา ทางการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

นักวิชาการป่าไม้

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

พนักงานพิทักษ์ป่า

มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน)

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

นายช่างเขียนแบบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเขียนแบบ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ช่างสำรวจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

ช่างโยธา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง

ช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ช่างเครื่องยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางเคร่องมือกล ทางช่างยนต์

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมป่าไม้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments