กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://iqepi.com/39512/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2.มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Hardware, Software, Network, System Security ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเชื่อมต่อ สามารถดูแลบำรุงรักษา แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
3.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้อย่างดี
4.สามารถออกแบบ จัดทำ นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ เว็บเพจให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ
5.สามารถจัดเก็บสถิติข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างดี
6.สามารถเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
2.ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติ ผ่านเว็บเพจของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลอื่นๆบนเว็บเพจให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ
3.ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์บนหน้าเว็บเพจของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และปรับปรุงแก้ไขกรณีเกิดปัญหา
4.ดำเนินการดูแล ตรวจสอบ หรือแก้ไขเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
5.ดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือที่เชี่ยวชาญด้านระบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบอินเตอร์เน็ต
6.ร่วมเสนอแนวทาง หรือข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.จัดทำหรือแก้ไขหนังสือติดต่อราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ หรือจัดทำคู่มือรายงาน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments