มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 พ.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://iqepi.com/38681/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดลนครปฐม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
๒. อายุไม่เกิน 35 ปี
๓. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนี้
– โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Excel, MS-Word
– หากสามารถใช้งานโปรแกรม ERP และโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
๖. มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
๗. หากมีประสบการณ์ทางบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. บริหารงบประมาณรายจ่าย จัดทำใบจองงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
๒. บริหารการจ่ายเงิน (เงินสด/เช็ค/เงินโอน/เงินทดรองจ่าย) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ขายและนักวิจัย พร้อมบันทึกรายการจ่ายเข้าสู่ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
๓. จัดทำ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
อาทิ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการโอนเงิน เอกสารตั้งเบิกเงินทดรองจ่าย
๔. จัดทำรายงานงบประมาณคงเหลือ งบประมาณใช้ไป ทุกเดือน
๕. งานด้านธุรการ จัดทำหนังสือราชการ เอกสารต่างๆ และดำเนินการจัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม
๖. ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบ SAP (MU-ERP)
๗. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ทางบัญชี

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments