กรมการปกครองอนุมัติกรอบอัตรากำลังรอบ 4 1,940 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://iqepi.com/37508/ หรือ
เรื่อง:


กรมการปกครอง คพร.อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปี 2560-2563

จากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว21335 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) กำหนด ทั้งนี้กรมการปกครองได้แจ้งกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559) ให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และกรมการปกครองได้ดำเนินขอรับการจัดสรรกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) คพร.พิจารณานั้น

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่า คพร. ได้มีมติินุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 แล้ว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ตามรายละเอียดในประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments