สอบท้องถิ่น เทศบาลควนกลาง รวม 10 อัตราเตรียมรับสมัครเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการศึกษา,นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลควนกลาง

ลิงค์: https://iqepi.com/37381/ หรือ
เรื่อง: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการศึกษา,นิติกร


สอบท้องถิ่น เทศบาลควนกลาง เปิดรับสมัครสอบ

ความเดิมที่เคยมีข่าวตั้งแต่ปลายปี 2558 ว่า เทศบาลควนกลาง จะเปิดรับสมัครสอบ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานกลางในการสอบแข่งขันฯ จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
8. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
10. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ต่อมาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (2559) ท่านนายกฯ และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้เข้าพบท่านท้องถิ่นจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องการดำเนินการเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ท่านท้องถิ่นจังหวัดรับปากช่วยเหลือจนแล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนของเทศบาล โดยจะตรวจสอบความถูกต้องและนำเข้าที่ประชุม ก.ท.จ. ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เนื่องจากมีข้าราชการเพียงสองคนมานานแล้วในนามของเทศบาลขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

มาบัดนี้ มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการสอบแข่งขันฯ แทน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2558 จะสรุปผลอย่างไรคงต้องรอ “ประกาศรับสมัครสอบ” อย่างเป็นทางการจริงๆ ซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไร เพราะในเร็วๆ นี้ท้องถิ่นก็จะจัดสอบครั้งใหญ่ ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้วหากส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบแล้วส่วนท้องถิ่นจะไม่ดำเนินการจัดสอบกันเองอีกก็คงต้องติดตามกันต่อไป

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments