กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 2 ก.พ. -17 ก.พ. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33649/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ก.พ. – 17 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1.ทดสอบตัวอย่าง Total coliform bacteria และFecal coliform bacteria โดยวิธี MPN
2.สนับสนุนการทดสอบตัวอย่าง Fecal coliform bacteria โดยวิธี membrane filter
3.สนับสนุนการจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ
4.จัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่าง
5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Application และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารประกอบด้วย
1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2.หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
3.หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4.เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ(ถ้ามี)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน วิธีการรับสมัคร ส่งe-mail:monthicha.k@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : มณฑิชา เกตุตรีกร ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ [monthicha(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 02298-2592 ,02298-2560

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพฯ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments