กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -23 ธ.ค. 2558 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33316/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1.สืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการสารอันตราย
4.จัดทำหนังสือราชการ
5.ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม เคมี สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.บุคลิกดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6.ปฏิบั้ติราชการต่างจังหวัดได้
7.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8.ต้องพร้อมปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2559
วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย และสำเนาปริญญาบัตร, transcript, เอกสารการผ่านงาน/ฝึกงาน, บัตรประชาขน, ทะเบียนบ้าน, ณ ส่วนสารอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ชั้น 11
ผู้ประสานงาน : ณัฐพร/กมลชนก/ศุภลักษณ์ ส่วนสารอันตราย [nattaporn(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02 298 2426/ 02298 2428
ระยะเวลารับสมัคร : 09-Dec-15 ถึง 23-Dec-15
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments