Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -04 ธ.ค. 2558  พนักงานธุรการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33177/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 04 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท
ลักษณะของงาน : 1. สนับสนุบงานด้านพัสดุ งานการเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
2. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
3. สนับสนุนการบริการเสริฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการประชุมหรือฝึกอบรม และสัมมนา
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงสามารถปฎิบัติงาน
ตามเงื่อนไขได้
4. หากมีงานเร่งด่วนสามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสิริรัตน์ แสงทอง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ [sirirat_som01@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2049
 

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments