กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 พ.ย. 2558  ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33058/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1.ปฏิบัติงานประสานงานหน่วยงานภายนอก เพื่อวิเคราะห์หากลไกการผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการตลาดของประเทศไทย
2.ปฏิบัติงานในการสรุปและวิเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
3. ปฏิบัติงานในการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเกี่ยวกับระเบียบพัสดุที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมการประชุมประชาพิจารณ์แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ? ๒๕๖๔
5. ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ? ๒๕๖๔
6. ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมการจัดงานเสวนาการส่งเสริมการจัดซื้อสีเขียว (GPP EXPO) เพื่อมอบรางวัลให้กับภาคผู้ผลิต และหน่วยงานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีเด่น และประสานงานกับผู้ผลิตในการจัดนิทรรศการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงาน/วิทยากรเข้าร่วมฯ รวบรวมเอกสารเผยแพร่ภายในงาน อย่างน้อย ๑ งาน/งวด
7. ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
– สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา สาธารณสุขสาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมปิโตรเลียม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการดำเนินการด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการมลพิษ
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
วิธีสมัคร : 1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ หรือส่ง e-mail : jeeraporn.t@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2084
ระยะเวลารับสมัคร : 29-Oct-15 ถึง 17-Nov-15


 

frameborder=0 allowfullscreen>สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments