ครม.ไฟเขียว –  เพิ่มค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชนใหม่จาก 20 บาทเป็น 100 บาท


ฝากประชาสัมพันธ์

ครม.ไฟเขียว

“ครม.ไฟเขียว”

ลิงค์: https://iqepi.com/31788/ หรือ
เรื่อง: เพิ่มค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชนใหม่จาก 20 บาทเป็น 100 บาท


พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (23 มิ.ย.58) ได้เห็นชอบการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรหาย ชำรุด หรือถูกทำลาย รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ จากเดิมฉบับละ 20 บาทเป็น 100 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการจัดทำบัตรประชาชนใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับต้นทุนในการจัดทำบัตรประชาชนในปัจจุบันต่อใบอยู่ที่ประมาณ 54.64 บาท โดยแยกเป็นค่าวัสดุบัตร ค่าวัสดุผลิตบัตรสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่ากระบวนการพร้อมข้อมูลต่อการใช้งาน ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ค่าผลิต และค่าบริหารจัดการในการผลิตบัตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้ให้อำนาจอธิบดีกรมการปกครองในการประกาศให้ท้องที่ในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นเขตยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยให้มีผลนับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้เคยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชนใหม่ในอัตรา 100 บาท เมื่อช่วงปี 1 กันยายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ก่อนที่จะมีการลดค่าธรรมเนียมลงมาเหลือ 20 บาทตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 มิถุนายน 2555 ถึงปัจจุบัน ซึ่งหลังจากที่ค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ถูกลงพบว่ายอดบัตรหายพุ่งสูงขึ้นจากราว 1.4 รายเป็น 6.1 ราย รัฐจึงเชื่อว่าการเพิ่มค่าธรรมเนียมในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาบัตร ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการมากขึ้น

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments