สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -29 เม.ย. 2558  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ

“สพฐ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31112/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 29 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ทั้ง ภาค ก : ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ภาค ข : ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในแต่ละภาค การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

สมัครงาน สพฐ งานราชการ มหาสารคาม สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2558 สอบ สพฐ 58 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments